De cursus Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™ is een cursus welke middels privélessen of in groepsverband gevolgd kan worden. De groepslessen kunnen gevolgd worden middels de verschillende cursussen, opleidingen, workshops en themadagen. Deze cursus is bestemd voor iedereen die zijn/haar eigen persoonlijke effectiviteit (verder) wilt ontwikkelen en stimuleren in zowel werkomgeving als in persoonlijke sfeer. Onder persoonlijke effectiviteit wordt o.a. verstaan persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnsgroei en inzicht verkrijgen in je eigen kwaliteiten en valkuilen. Het aanvangsniveau is minimaal MBO - denkniveau, echter veel belangrijker is de interesse en intentie om tot persoonlijke groei en ontwikkeling te komen. Wanneer deze cursus eventueel vergoed wordt door een werkgever is het nuttig om te weten dat deze cursus voldoet aan minimaal 5 HBO - competenties. Doelstelling: Tijdens de privélessen zullen o.a. aan bod komen: De groei en ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit, waardoor zelfkennis, communicatie en (individueel) leiderschap gestimuleerd worden. Op basis van de Bewustzijnssynthese Numerologie en Enneagram™, zal inzicht verkregen worden in de eigen kwaliteiten en je persoonlijkheid zodat o.a. een juiste beroeps- en/of studiekeuze gemaakt kan worden. Tevens zal er inzicht verkregen worden in het eigen handelen alsmede het handelen in groeps- en relatieverband. Eveneens zal inzicht verkregen worden in de (eigen) patronen. Tijdens de privélessen zal er aandacht besteed worden aan de verschillende processen waar we tijdens ons leven mee te maken kunnen hebben. Vanuit de Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™ zal inzicht verkregen worden in ziektesymptomen en ziektesymbolieken, welke ziektepreventie tot doel heeft. Vanuit de Zin van Ziek zijn en de ziektesymbolieken en hun betekenis kan met behulp van The Spirit of the Blossom en/of Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde ondersteuning geboden worden tijdens procesbegeleiding en transformatie. Procesbegeleiding bij rouw- en verlies. Procesbegeleiding bij veranderingen vanuit zingeving en levensbeschouwing. Tijdens de privélessen verkrijgt men inzicht in de Matrix en het doel van het leven, zodat men leert anticiperen op veranderingen in het leven. Door inzicht te krijgen in je eigen Matrix en het doel van je leven zal er inzicht kunnen komen in de (onderliggende) patronen en de gebeurtenissen in je leven. Als onderdeel van de privélessen zullen Bewustzijnssynthese schema’s en oefeningen uitgereikt worden als studiemateriaal. De Kosmische Wetten en haar werking op ons bestaan. Tijdsduur van een privéles: De privélessen zullen verspreid worden over het jaar in lessen van minimaal 90 minuten en kunnen onbeperkt gevolgd worden. Als onderdeel van de privélessen is het mogelijk om middels Teams een privéles te volgen. Een Teams privéles heeft een minimale duur van 90 minuten. De frequentie van de privélessen zal gemiddeld eens in de 3 - 4 weken zijn, uiteraard is een andere frequentie mogelijk, dit gebeurt in onderling overleg. Naast de tijdsduur van de privéles zal je afhankelijk van de persoonlijke effectiviteit een studiebelasting van 2 uur per week tussen de privélessen kunnen verwachten. Kosten van een sessie | privéles | supervisie: privéles van 90 minuten € 97,50 privéles via videobellen 90 minuten € 97,50 Voor een overzicht van de geldende tarieven (klik hier). Online een afspraak maken: Wil je direct Online een afspraak inplannen (klik hier). Wil je hier meer informatie over, stuur ons gerust een mail: info@ronaldnieuwenhuizen.nl Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van toepassing (klik hier).
Cursus Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn Voor persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnsgroei en inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen.
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Dienstverlening: Trouwen en Rituele Ceremonies Sessies en privélessen algemeen Privélessen Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™ Bewustzijnssynthese Numerologie en Enneagram™ Spirituele Bewustzijnscoaching & Counceling Spagyriek sessie | privéles | supervisie Universal Cosmic Healing™ sessie | privéles | supervisie The Spirit of the Blossom™ sessie | privéles | supervisie Sanctuary of Life™ Hypnotherapie & Regressietherapie Emotional Freedom Techniques (EFT) Electronische Meridiaan Test (EMT) Energetische reiniging van woningen en (bedrijfs-) panden Energetische reiniging van personen Scholingsmogelijkheden in groepsverband of op individuele basis: The Spirit of the Blossom™ Bewustzijnssynthese Numerologie en Enneagram™ De Leer van ons energetisch systeem™ Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™ Online Bewustzijnsleer™ Online Spagyriek Basismodule™ Online Spagyriek Module 2™ Online Spagyriek Module 3™ Online Spagyriek Verdiepingswebinar™ Agenda 2022
Menu Menu