De leer die ook werd onderricht door onder andere Alice Bailey en Helena Blavatsky. De Leer der Esoterie is een bijzondere cursus vanwege het bijzondere karakter en omdat deze verdeeld is in drie verschillende modules. De Leer der Esoterie (ook wel 'de geheime leer' genoemd) is een pad van ontwikkeling in je bewustwordingsproces. De esoterische kennis is vaak kennis welke niet in woorden uit te drukken valt en waarbij de “geheimen” zich op een bepaald moment aan je openbaren. Het esoterische pad is het pad van beweging dat van binnenuit komt naar innerlijke wijsheid, inzicht en bewustzijnsverruiming. Via deze cursus zal de esoterie zich ontsluieren, middels een heldere, begrijpelijke en levendige wijze, waardoor je bewustzijnsproces een sprong maakt! In vroeger tijden werd je in de mysterieschool ingewijd in de Kunst of de Leer der Esoterie. Tegenwoordig zijn er weinig mysteriescholen meer en zal de 'Geheime Leer' niet meer via een mysterieschool onderwezen worden. De cursus De Leer der Esoterie is daarom bij uitstek een unieke cursus omdat je tijdens de opeenvolgende modules via een interactieve manier wegwijs gemaakt zal worden in de boeiende Leer der Esoterie. Uiteraard kan je niet in drie modules de gehele Leer der Esoterie leren. Wel zal al na de eerste les de eerste sprong gemaakt worden naar een ruimer bewustzijn welke zich zal voortzetten tijdens de hele periode én daarna. Tijdens iedere lesdag zal er een, van te voren bekend gemaakt, specifiek thema of levensvraagstuk aan de orde komen en uitgediept worden. Omdat er van te voren wat vragen gekoppeld worden aan het specifieke thema kun je tijdens de tussenliggende weken bewust aan de slag met deze vragen zodat de thema's en levensvraagstukken ook echt gaan leven en betekenisvol zijn. Je zal zien dat niet alleen je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt maar dat je tijdens je dagelijkse bezigheden ineens tot de ontdekking kan komen hoe vaak je eigenlijk een specifieke levensles tegenkomt welke je inzicht kan geven of waar je misschien tegenaan loopt of je een andere kijk kan bieden. Module I: Tijdens deze module zal je kennis maken met de navolgende thema’s: De 12 primaire levenslessen, welke gekoppeld zijn aan onze levensopdracht (matrix van het leven) De 3 Kosmische Wetten die het leven beheersen De 2 Kosmische Grondwetten De invloed van de Wet van Karma De Kosmische Verbondenheid De zeven wetten van de ziel of van het groepsleven Module II: Tijdens deze module zal je kennis maken met de navolgende thema’s: Het pad van inwijdingen binnen de matrix van het leven De verschillende bewustzijnsniveaus en de beleving van onze werkelijkheid Onze slaap en de interactie tussen mensen Inzicht in onze angsten en zorgen evenals het inzicht in onze afhankelijkheid Het Pad van Kennis en het Pad van Wijsheid en de 3 fases om terug te keren naar de Keuze van de Vrije Wil Het Beeld van onbewust onzichtbaar naar bewust zichtbaar Module III: Tijdens deze modulle zal je kennis maken met de navolgende thema’s: De keuze vanuit ons hart De persoonlijkheid bezien vanuit de verdediger Beleef het leven in het moment Inzicht in onze overtuigingen Onze gevoeligheid De invloed van de Planetaire Stralen op onze matrix Ontdekken van je potentieel Hulp van Gene Zijde, de functie van gidsen Lesdata en lestijd Bij een minumum van vijf deelnemers zal er een startdatum nader bepaald gaan worden Iedere module bestaat uit 5 dagdelen van 09:30 – 13:00 uur (inloop vanaf 09:15 uur). Buiten de lessen zal er een studiebelasting zijn van 2 - 5 uur per week. De kosten, betaling en algemene voorwaarden: De kosten voor deze cursus bedragen per module € 400,00 Lesboek € 40,00 Totaalbedrag € 440,00 Dit bedrag is inclusief deelname certificaat, gebruikte materialen en lesstof. Tevens zijn inbegrepen de koffie en thee. Het totaalbedrag mag in zijn geheel of in twee termijnen voldaan worden op bankrekeningnummer NL93ABNA058.15.65.975 t.n.v. R. Nieuwenhuizen te Almere. Tot drie weken voor aanvang van deze cursus is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij tussentijdse beëindiging bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het cursusbedrag. Bij betaling ineens dient het gehele bedrag uiterlijk drie weken voor aanvang van de startdatum te zijn voldaan. Bij betaling in termijnen dient het 1e termijn van € 220,-- te zijn voldaan uiterlijk drie weken voor aanvang van de startdatum, het 2e termijn van € 220,-- dient voor de derde les voldaan te zijn. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige cursusbedrag ad € 440,-- te worden voldaan onder aftrek van de reeds betaalde termijn(en). Heb je belangstelling voor deze cursus of voor één van de andere cursussen, opleidingen of workshops of heb je nog vragen, stuur ons dan een mailtje Voor de data zie onze agenda voor het actuele overzicht van het lopende/startende seizoen (klik hier) Voor de algemene voorwaarden (klik hier) Een esoterisch gegeven: “Door de verandering bij jezelf zal ook de leefomgeving positief meeveranderen wat weer een positieve invloed heeft op de totale samenleving”
Cursus: “Your Path of Awakening and Awareness™” “De Leer der Esoterie, een sprong in je bewustwordingsproces”
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Dienstverlening: Trouwen en Rituele Ceremonies Sessies en privélessen algemeen Privélessen Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™ Bewustzijnssynthese Numerologie en Enneagram™ Spirituele Bewustzijnscoaching & Counceling Spagyriek sessie | privéles | supervisie Universal Cosmic Healing™ sessie | privéles | supervisie The Spirit of the Blossom™ sessie | privéles | supervisie Sanctuary of Life™ Hypnotherapie & Regressietherapie Emotional Freedom Techniques (EFT) Electronische Meridiaan Test (EMT) Energetische reiniging van woningen en (bedrijfs-) panden Energetische reiniging van personen Opleidingen en cursussen algemeen: The Spirit of the Blossom Opleiding™ Bewustzijnssynthese Numerologie en Enneagram Opleiding™ De Leer van ons energetisch systeem™ Spagyriek opleidingen en modules: Alchemistische Spagyriek Basismodule™ Alchemistische Spagyriek Opleiding™ Alchemistische Spagyriek Verdiepingsmodule™ Ontwikkelingen binnen de Alchemistische Spagyriek™ Agenda 2021
Menu Menu